Kurs ny §9: Slik kan skolen sikre trygghet for alle

 

-      samt skape nødvendig endring når elever er utsatt

 

Opplever du

·         Utfordrende enkeltelever eller grupper av elever?

·         Elever som er utsatt for mobbing og krenkelser?

·         Elever som er utenfor resten av elevgruppa?

·         Elever som styrer og handler negativt i det skjulte?

·         Usikkerhet og utrygghet i elevgruppa?

·         Drop-outs: Elever som forsvinner ut av skolen?

·         Voksne i skolen som er utsatt for stadige krenkelser?

·         Konflikter mellom elever som voksne må bruke mye tid på å ordne opp i?

·         Bråkete klasse/ vanskelig klasse/ et utfordrende og vanskelig læringsmiljø?

·         Voksne i skolen som ikke samarbeider eller drar i samme retning?

·         Elever som sliter både i samspill, med uvaner og med uakseptabel atferd?

·         Baksnakking, maktkamper og intriger?

·         Sinte/ negative foreldre?

 

Kurset presenterer systemarbeid, tilnærminger og verktøy som virker, og som kan hjelpe skolen med forebygging og nødvendig endring. 

 

Kurset er et breddekurs med vekt på helhet i arbeid, men gir også eksempler på metode.

 

Tid: Ons. 18. okt. 08.30 – 13.30        Sted: Ås kulturhus, Ås                       Frist: Fre. 13. okt

Tid: Fre. 20. okt. 08.30 – 13.30         Sted: Rollsløkken skole, Hamar         Frist: Tirs. 17. okt

Tid: Man. 23. okt. 08.30 – 13.30       Sted: Røde Kors-huset, Moss            Frist: Fre. 13. okt

Tid: Man. 30. okt. 08.30 – 13.30       Sted: Sandvika vgs, Bærum               Frist: Ons. 25. okt
Tid: Man. 6. okt. 08.30 - 13.30           Sted: Røde Kors.huset, Drammen   Frist: Ons. 1. nov

Tid: Ons: 8. nov. 08.30 – 13.30         Sted: Bygdøy Allé 68, Oslo                Frist: Ons. 1. nov

 

Pris: Kr. 840,- inkl. kaffe og te.

Påmelding: sendes paulviktor@godskole.no med navn, skole og e-postadresse.

 

Ved samlet påmelding av fem stykker fra samme skole, betales kursavgift bare for fire.

Det anbefales sterkt at skoleledelse deltar sammen med ansatte.

 

Håper vi ses!  

 

Vennlig hilsen God Skole v/ Paul Viktor Wiker

 

 

image