Skolen kan bli et godt sted for alle

 
 • shutterstock_34526494Alle elevgrupper kan bli tilnærmet mobbefrie.
 • Alle klasser kan få et godt og tilpasset læringsmiljø.
 • Alle voksne kan få en god hverdag i skolen.
 • De mest utfordrende elevene kan i de fleste tilfeller både fanges inn, fanges opp, og gis en god hverdag i skolen.

Det hele er alltid et spørsmål om hva vi voksne gjør eller ikke gjør.

Innholdet på disse nettsidene kan hjelpe skolen, lærere og elever til nødvendig endring.

God skole kan bistå med skolering av ansatte og med praktisk hjelp for å sikre endring.


Mer om hva God Skole kan tilby.

Velkommen til godskole.no som er nettstedet for alle som ønsker innspill, refleksjoner og tips om hva voksne i skolen kan gjøre for

 • å komme i forkant av trøbbel og uønskede forhold som kan oppstå
 • å få en ende på negative forhold som har oppstått

Mange elever og ansatte i skolen har ikke en god hverdag:
 • I norsk skole melder en av fire skolelever at de opplever mobbing fra medelever. En av tjue blir mobbet ukentlig eller oftere.
 • 15.000 elever melder at de blir mobbet av lærere.
 • To av tre elever blir forstyrret av medelever som lager bråk og uro. En av tre elever opplever at læreren må bruke mye tid på å skape ro.
 • 69 prosent av lærere opplever problemer med aggressive og utagerende elever.
 • Nær halvparten av alle lærere opplever å ikke ha tid til å gjøre jobben sin godt nok.
 • 57 prosent av lærere har vært innblandet i vold eller truende situasjoner i yrkessammenheng de siste fem årene.
(ElevundersøkelsenUtdanningsforbundet, Statens arbeidsmiljøinstituttArbeidstilsynet, Utdanningsforbundet Telemark.)


Dersom du vet om elever, lærere, klasser eller skoler som sliter, så informer gjerne om disse sidene. Kanskje kan de inspirere til innsats på nye områder. Det vil jevnlig bli lagt ut nytt materiale på godskole.no, både på åpne sider og på medlemssider.

Artikler på medlemssider.

Lykke til i arbeidet med en god skole for alle. 

 • Uro og bråk i timen

  Alt for mange barn og voksne har en uholdbar hverdag fylt av bråk, negativitet og et dårlig...
  Les mer

 • Utfordrende elever

  De mest utfordrende elevene oppfattes ofte som vanskeligst å takle i skolen. Negative roller... 
  Les mer

 • Mobbing

  Mobbing kan stoppes, avdekkes og forebygges. Det er ingen heksekunst, dersom man vet hvordan. 
  Les mer

 • Når det brenner

  Av og til opplever skoler at alt står på hodet. Da kreves både rask handling, og verktøy for.. 
  Les mer

 • Voksne i ulik retning

  Samarbeid kan være vanskelig. Vi voksne er forskjellige på alle vis. Utfordringen er ....
  Les mer

 • Bekymrede, sinte og negative foreldre

  Skole og hjem skal være samarbeidspartnere. Slik fungerer det av og til ikke.
  Les mer