Marty Feldman og den gode læreren


th_marty_feldmanDen amerikanske komikeren Marty Feldman hadde et blikk som gjorde noe med omgivelsene. Han så i vinkel. Han kan stå som et blide på hva vi voksne bør strekke oss etter, i overført betydning, når vi skal forholde oss til barn og ungdom i skolen.

Å være lærer, og spesielt kontaktlærer, kan være en skjør balansegang mellom på den ene siden:

 • å bygge den gode en-til-en relasjonen
 • å være tilrettelegger og på tilbudssiden
 • å se eleven
 • å signalisere tydelig at "jeg bryr meg om deg. Det finnes et rom for deg inni meg."
 • å være motivator, gløde for faget sitt og skape begeistring
 • å være forutsigbar, markant og tydelig på hvordan ting skal være

og på den annen side:

 • å være grensesetter og stoppe uakseptable forhold
 • å være den som ansvarliggjør
 • å være den som snevrer inn handlingsrom
 • å fremstå som allviter som alltid har innsikt i elevgruppa

Det kan være fort gjort å falle ned på den ene eller andre siden. I møter med elevene trenger man å ha med seg begge sidene samtidig, og kunne signalisere to ting innenfor samme møte og samme setning: "Jobben min er at du skal ha det godt her på skolen, men dersom du tar gale valg ... så vil jeg...".

Det er ingen motsetning mellom

 • voksne på tilbudssiden og grensesetting
 • god relasjon og ansvarliggjøring
 • omsorg og begrensning av handlingsrom
 • varme og udiskuterbar fasthet
 • tilrettelegging og å stille krav
 • involvering og glassklare forventninger

Marty Feldmanblikket gir rom for å gjøre begge deler samtidig.

Det kreves imidlertid at voksne kan skille mellom handlinger og personen som står bak. Det stiller krav til voksne om ikke å akseptere at krenkelser og ødeleggende atferd kan ramme noen elever, men ikke andre. Det er fort gjort å bagatellisere eller unnskylde negativ atferd som er rettet mot elever som ødelegger for, krenker, eller signaliserer negativitet mot omgivelsene.