Skoleledelse


shutterstock_62782903Skolelederen har den viktigste men også den mest utfordrende jobben i norsk skole. Skolelederen er krumtappen i arbeidet med å bygge den gode skolen og for å sikre at all aktivitet er fundert på en solid felles plattform, med gode strategier for langsiktighet. Plattformarbeidet må ledes av skoleleder både mht. retning, prosess og vedlikehold, slik at arbeidet og resultatene holder seg over tid.

Som hovedansvarlig i skolen er skoleleders ansvarsområder mange og store. Samtidig kan en rekke forhold begrense skolelederes arbeid og handlingsrom. Hverdagen kan være mer enn hektisk og det er ubegrenset hvor mye tid en skoleleder kan legge inn i ledelsen av skolen. 

Skolelederens mange roller

Skolelederen kan inneha det meste av roller som berører skolens drift. Skoleleder kan inneha rollen som byggeleder, telefonvakt, vikarinnkaller, administrator, vaktmester, vikar, bestiller, rapportskriver, regnskapsfører og mye mye mer. Dette gjør skoleleders jobb variert og adspredt, men gjør også at det nødvendige trykket på personalledelse og proaktiv skoleledelse kan glippe.

Skolelederen har mange ulike roller å fylle. Vedvarende og fokusert innsats i seks av disse rollene er helt avgjørende for at skoleleder skal kunne lykkes med å gjøre skolen til et godt sted for alle.
  • Skoleleder er systembygger på alle nivåer


  • Skoleleder er organisasjonsbygger og rekrutterer

En trang hverdag

Mange skoleledere opplever hverdagen som trang og arbeidsoppgavene som mange. Mye av tiden kan gå med til ad-hoc arbeid som verken gir mye rom til systemarbeid eller langsiktighet. Resultatet for mange kan være at man utøver varianter av reaktiv skoleledelse hvor skoleleder i stor grad handler i etterkant når uønskede forhold har oppstått, heller enn at man driver proaktiv skoleledelse med vekt på å være i forkant.

Les om skoleleders trange hverdag i Reaktiv skoleledelse

Proaktiv skoleledelse med vekt på systemarbeid er nøkkelen til den gode skolen. Systemarbeid kan hjelpe skoleleder til i stor grad å komme i forkant av trøbbel og til å bygge den gode skolen for alle.