Veiledning


God Skole tilbyr praktisk og konkret veiledning av alle grupper som arbeider i skolen.
- Assistenter
- SFO leder/ ansatte

- Lærere
- Skoleledere

Veiledningen vil være tilpasset skolens og de ansattes behov, og ta utgangspunkt i tema og utfordringer definert av skolen.