Storforeldremøte


God Skole/ Paul Viktor Wiker har holdt mange hundre foreldremøter for både klasser, trinn og hele skoler. Tema kan variere, men har det til felles at alle barn skal ha det bra i skolen. Tema kan være

  • Hva kan skolen gjøre for å sikre at skolen er trygg for alle og har gode læringsmiljøer
  • Mobbing og krenkende atferd
  • Skole - hjem samarbeid
  • Bygging av det gode voksennettverket både i og utenfor skolen
  • Utfordringer i skolen, og hva vi gjør med dem

Er du forelder og ønsker et samlende storforeldremøte på din skole, så ta kontakt skolen, eller med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen. Skolen og FAU samarbeider ofte om å arrangere storforeldremøter med bestemte tema.

Kontakt God Skole