Mobbing og krenkende atferd


Mobbing og krenkende atferd mellom elever er i særstilling den største og mest krevende utfordringen i norsk skole. Temaet får derfor stor plass på de åpne nettsidene, med mange linker til medlemssidene.

Du finner mer om temaet i venstremenyen, eller her: Mobbing


 Få umiddelbar tilgang til artikler på medlemssider:

  1. Mobbing: En problematisk definisjon
  2. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
  3. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
  4. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a
  5. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing