Linker


Referansegruppe, Unicef

Unicef, Den ene

Forebygging.no Kronikker

Forebygging.no Skole

Elevundersøkelsen, nasjonale tall 2007 - 2011

Arbeidstilsynet; Med skolen som arbeidsplass

Elevsiden.no; pedagogisk-psykologisk rådgivning på nett

Mobbing i arbeidslivet, hånbok

Undersøkelse av barns forhold til mobbingPisa undersøkelsen 2009: Utdanningsforbundets notat 
Norske elever rapporterte om mest bråk, uro og sløsing med sløsing med tid av samtlige OECD-land.
Norske elever oppga en stor følelse .av tilhørighet på skolen de gikk på.
- Norske elever var mindre positive til utbyttet av skolegangen enn gjennomsnittet i OECD.


Stortingsmelding 33 (2003-2004)
Resultarer og ressurser i norsk skole
- Om mobbing/ ressursbruk/ Internasjonale sammenlikniger/


BUF Etat: God skole er godt barnevern
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Region%20%C3%B8st/God%20skole%20er%20godt%20barnevern.pdf
Blant annet om foreldreansvar i forbindelse med skole.Forebygging.no

Ung.no (For den som ønsker innsikt i hvordan mobbing kan utarte seg.)

Opplæringslovens § 9a (lovdata.no)

Veiledning til Opplæringslovens § 9a (regjeringen.no)

Elevundersøkelsen 2009 - mobbing, diskriminering og uro (skolenettet.no)

Elevundersøkelsen 2009 - Analyse av Oxford Research

 

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

http://www.fug.no/

 

Foreldrenettet

http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=24440

 

Barneombudet

http://www.barneombudet.no/temasider/skole_og_b/mobbing/

 

Voksne for barn

http://www.vfb.no/xp/pub/venstre/gul/start- Udir
- MOT
- Unicef
- Røde Kors leksehjelp mm
- SAF Respekt
- Bedre skole
- Ekeberg Barneskole
- FUG
- Sider med mobbehistorier
- Elevundersøkelsen
- Lærerundersøkelsen
- Kronikker ute i media
-Olweus
- Ymse holdningsprogrammer
- Zero
- Voksne for barn