Om God Skole


God Skole ble etablert av Paul Viktor Wiker i 2004. Paul Viktor Wiker er lektor, med et hovedfag i Historie, og lærerutdanning fra Sagene lærerhøyskole. Innholdet på disse nettsidene er fundert på praktisk arbeid i skolen. Han har siden 1996 arbeidet praktisk med endringsprosesser og systembygging på minst 230 skoler over hele Sør-Norge. Han arbeider både med grunnskoler og videregående skoler.

Paul Viktor Wiker har hold kurs for minst 25000 ansatte i skolen, med vekt på samling av personaler, endringsprosesser og verktøy som skolen kan ta i bruk.

Fra 1996 til 2006 i Prinsdalsteamet, som var et ressursteam og konflikthåndteringsteam for Osloskolen. Fra 2006 har God Skole vært engasjert i endringsprosesser og praktisk skoleutviklingsarbeid på skoler og i kommuner over hele Sør-Norge. Det viktigste innsatsområdet alle steder, er bygging av gode systemer og strukturer for at skolen skal komme i forkant av trøbbel, og for at skolen skal ha kompetanse til å avdekke og stoppe negative og uønskede forhold når de oppstår.

God Skole/ godskole.no har til formål å styrke skolen, slik at den kan bli et godt sted å være for alle voksne og barn som har skolen som sin daglige arbeidsplass. Nettsidene omtaler og løfter frem mange tema og områder, som den enkelte skole kan ta med seg i sitt utviklingsarbeid for å bygge 
Den gode skolen for alle. God Skole sin virksomhet er tuftet på et sett grunnleggende prinsipper.

Mens voksne kan velge seg bort fra skolen dersom forholdene ikke er gode nok, så gjelder ikke det i samme grad for elever. Det må styre valgene skolen tar, både med hensyn til bygging av tilfredsstillende systemer og strukturer for å komme i forkant av uønskede forhold, og med hensyn til hvordan vi voksne møter elevene. Det er et soleklart voksenansvar å sikre at alle elever har et godt læringsmiljø, og at de samtidig opplever trygghet i skolen, med fravær av krenkelser og mobbing.

Paul Viktor Wiker har lang og bred erfaring fra praktisk forebyggings- og endringsarbeid i skolen. Han har holdt kurs på områder som endringsprosesser, elevsamtalen, praktisk skoleledelse, praktisk arbeid mot mobbing, foreldresamarbeid og etablering av felles ledelse over elevgruppa for mer enn 13000 ansatte i norsk skole.

Han har også holdt mange hundre foreldremøter og storforeldremøter. Temaene varierer, men et hovedtema er ofte hva skolen kan, bør eller vil gjøre både for å endre negative forhold, og for å arbeide forebyggende og komme i forkant, slik at færre negative forhold oppstår.

Takk til alle lærere, skoleledere, assistenter og foreldre som har bidratt med innspill og erfaringer, og til elever som gjør det fint å være voksen i skolen.

Bilde av paul_viktor_wiker_god_skolePaul Viktor Wiker er lektor/ Cand. Philol. med hovedfag i historie, og utdannet allmennlærer med 1. avd. Spes. Ped. Han har arbeidet praktisk med endringsprosesser i skolen siden 1996.