God Skole tilbyr


shutterstock_106603217Endringsprosesser

Veiledning

Kurs

Storforeldremøter


Systembygging

Strategier i arbeidet med de mest utfordrende elevene


Akuttintervensjon


Skolen har to hovedutfordringer. Den første er å sikre trygghet og en god hverdag for alle, både ansatte og elever. Den andre er å sikre et godt læringsmiljø for absolutt alle elever. Et godt læringsmiljø er viktig og nødvendig for at også voksne i skolen skal kunne ha en god arbeidshverdag.

Utfordringene stiller store krav til skolen. Den må få bukt med:

  • det store omfanget av mobbing og krenkende atferd mellom elever 
  • uro, uakseptabel atferd og manglende voksenstyring
  • rådende skolekulturer hvor voksne har begrenset innsikt i hva som skjer i elevgruppa, samtidig som elever har et for stort handlingsrom til å gjøre uønskede og uakseptable ting

I den gode skolen må strategiene være klare, forutsigbare og gjennomførbare mht. hvordan skolen og den enkelte lærer skal få til det som kreves. Det finnes gode og praktiske løsninger, hvor tilrettelegging, organisering og systembygging gjør det mulig å nå målene for lærere, team og hele skoler.

Fungerende strategier må ta høyde for at livet i skolen er hektisk, og at forventningene til lærere er store og kommer fra alle kanter. God Skole tar høyde for opplevelsen mange lærere har av en hverdag som er mer hektisk enn godt er, og at man ofte ikke strekker til for å nå alt man ønsker å få gjort. En viktig del av et endringsarbeid er definering av gode og forutsigbare arbeidsrammer, slik at ansatte har et nødvendig handlingsrom. 

Ønsker du kunnskap eller hjelp for å endre en utfordrende situasjon, eller for å arbeide forebyggende og stå bedre rustet til å møte utfordringer som kan komme, så kontakt God Skole for en uforpliktende prat.

Veileder og kursholder er Paul Viktor Wiker. Ved veiledning, systemarbeid, endring av negative kulturer og arbeid med de mest utfordrende elevene, er Paul Viktor Wiker aktivt medvirkende i hele prosessen.

Du kan også finne aktuelle artikler på medlemssidene.

Medlemssider
Bli medlem
Kontakt God Skole