Til assistenter


Assistenten bør være både en selvfølgelig del av voksennettverket i skolen, og en aktiv part når team og trinn utvikler sin Felles ledelse over elevgruppa. Assistenter har en annen rolle i skolen enn læreren, men skal likevel både være, og fremstå, som  likeverdige voksne. Det gjelder både overfor elevene, og inne i voksennettverket.

Assistenter i skolen kan ha en utfordrende jobb.

  • Rollen kan være dårlig definert
  • Samarbeid med andre grupper i skolen kan være begrenset.
  • Møteplassene for samarbeid kan være fraværende.
  • Dialogen med lærere kan variere stort.
  • Assistenten kan oppleve og ikke få informasjon som når andre grupper.
  • Assistenter arbeider ofte med de mest utfordrende elevene.

Skolen er med andre ord ikke alltid like god til å utnytte den store ressursen som assistenter kan være.

Assistenten bør i størst mulig grad ha en forutsigbar hverdag, hvor forventninger er avklart alle veier og arbeidsforholdet er best mulig definert. Da vil skolen også klare å gjøre best mulig nytte av assistentressursen.

Kjenner du deg igjen i noen av beskrivelsene over, og ønsker endring til beste for deg selv og for skolen, så be om en samtale med skoleleder hvor du legger frem problemstillingen. Vis gjerne til disse sidene om du ønsker å presentere metode og tilnærming.