Artikler på medlemssider


Under finner du oversikt over alle artikler, dokumenter, eksempler, maler og arbeidsoppgaver som er lagt ut på medlemssidene.  

For å få tilgang til artiklene må du ha din egen brukerkonto. Den kan du opprette her. 

Les eksempler på medlemsartikler

Her kan du se hvilke artikler som så langt ligger innenfor den enkelte medlemskategori:

Artiklene er nummerert ettersom de blir lagt ut. Bruk søkefunksjonen om du leter etter noe spesielt. Tilgang til artikler: F= foreldre, FAU, L= lærer, SL= skoleleder, A=assistent.

 1. Foreldre/FAU: Foreldreerklæring (F, FAU)
 2. Elevsamtalen: Hvorfor? (L,SL,A)
 3. Klasseledelse: Gode setninger på begynnelsen av året (L,SL)
 4. Felles ledelse: Arbeidsoppgaver individuelt og på team (SL,L,A)
 5. FAU: Fire nivåer for aktivitet i FAU (FAU,F)
 6. FAU: Utfordringer for FAU og foreldrekontakter (FAU)
 7. FAU: Årshjul og rutiner for FAU (FAU)
 8. FAU: Rutiner for FAU og FAU-møter (FAU)
 9. Elevsamtalen: Mål (SL,L,A,F,FAU)
 10. Elevsamtalen: Slik kommer du i gang (L,SL,A)
 11. Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate (L,SL,A)
 12. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing (F,L,A,SL,FAU)
 13. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Ta voksenavklaringer først (SL,L,F,FAU)
 14. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Arbeidsoppgaver (SL,L)
 15. Skole - hjem: Info- og kontaktrutiner til foreldre: arbeidsoppgaver (SL,L,A)
 16. Skole - hjem: Skoleovertakelse: arbeidsoppgaver (FAU,SL)
 17. Skoleledelse: Innskriving av 6-åringer: Utvikling av rutiner (SL)
 18. Klasseledelse: Mal for første skoledag: Refleksjonsspørsmål (SL,L)
 19. Foreldremøtet: Refleksjonsspørsmål (L,SL)
 20. Skole - hjem: Til refleksjon: De mest utfordrende foreldrene (SL,L)
 21. Undersøkelse: Lærerens psykososiale miljø (L,A,SL)
 22. Felles ledelse: Kaosfaktorer i skolen (L,SL,A)
 23. Felles ledelse: Organisering av teammøtet (L,SL,A)
 24. Foreldremøtet: Bruk bilder av elevene (L,SL)
 25. Null-toleranse: Gjennomføring (SL,L,A)
 26. Gretes metode: Overta ny klasse (L,SL)
 27. Skole - hjem: Skoleovertakelse (FAU,F,SL,L,A)
 28. Back-up ordning: Hvorfor? (SL,L,A)
 29. Utfordringer i skolen: Når elevens atferd er et rop om hjelp (SL,L,A)
 30. Back-up ordning: "Vi har desverre ikke ressursene som kreves." (SL,FAU)
 31. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU (FAU,F,SL,A,L)
 32. Mobbing: En problematisk definisjon (F,SL,L,A,FAU)
 33. Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt (SL,L,A)
 34. Foreldre/ FAU: Foreldresamarbeid og Foreldreerklæring (FAU,F)
 35. Invitasjonsprinsippet (F,FAU,L,SL,A)
 36. Elevsamtalen metode: Hvorfor god metodikk er viktig (SL,L,A,F,FAU)
 37. Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden  (SL,L,A)
 38. Elevsamtalen: Organisering og forberedelser (SL,L,A)
 39. Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover" (SL,L,A)
 40. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil (SL,L,A,F,FAU)
 41. Skoleledelse: Områder med systemarbeid (SL)
 42. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen (SL,L,A,F,FAU)
 43. Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger (SL,A,F,FAU)
 44. Back-up ordning: Kan det bli en sovepute? (SL)
 45. Elevsamtalen: Hva er det? (L,SL,A)
 46. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a (SL)
 47. Skole - hjem: Vanskelige relasjoner: refleksjonsspørsmål (SL,L)
 48. Mobbing: 17 tegn på at barnet ditt blir mobbet
 49. Mobbing: Dette gjør du når voksne i skolen krenker (F, FAU)
 50. Mobbing: Fornyet innsats mot mobbing og krenkende atferd (SL,L)

Artikler omhandler mange tema.

 • Lærerrollen
 • Elevsamtalen
 • Mobbing
 • Felles ledelse
 • Skole - hjem samarbeid
 • Den gode relasjonen
 • Foreldremøte
 • Nulltoleranse
 • Student
 • Utfordringer i skolen
 • Klasseledese
 • Endringsstrategier
 • Krenkende atferd og mobbing
 • Skoleledelse
 • Tips
 • FAU
 • Back-up ordning
 • Nytt skoleår/ Skolestart
 • SFO/ Aktivitetsskolen