Slik kan elevmedvirkning bli reell i skolen


Elevmedvirkning betyr at eleven både har en rett til å medvirke, og en plikt til å medvirke. Artikkelen i lenken under er publisert av forebygging.no, og skrevet av Paul Viktor Wiker/ God skole.

forebygging.no/Artikler/2015/Elevmedvirkning/