Artikler som har vært Ukas tips


shutterstock_95509582
 • Skolens tiltaksplan mot krenkende atferd og mobbing
 • Aktiv kartlegging av krenkende atferd
 • Skole - hjem samarbeid: Skoleovertakelse
 • Mobbing: Det finnes et "kvikk fix" mot krenkende atferd og mobbing
 • Felles ledelse: Definering av kaosfaktorer
 • Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"
 • Mobbing: Dette gjør du når voksne i skolen krenker
 • Mobbing: Dette gjør skolen feil
 • Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 • Invitasjonsprinsippet
 • Bruk bilder av elevene
 • Kjernen i mobbearbeidet
 • Hvorfor elevsamtalemetode er viktig
 • Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger
 • Foreldresamarbeid og foreldreerklæring
 • Start utviklingssamtalen uten eleven
 • Gretes metode: Oppstart med ny klasse
 • Elevsamtalemetode: Snu ting 180 grader rundt 

Bli medlem av godskole.no og få tilgang til mange tilsvarende artikler.

Artikler på medlemssider

Bli medlem

Medlemssider