System- og plattformbygging


shutterstock_71746978Alle skoler trenger fungerende systemer 
  • for å nå målene som er satt
  • for å bruke minst mulig krefter og ressurser for å få det til.
Innføring og bygging av fungerende fellessystemer er en grunnleggende forutsetning for stabilitet og langsiktighet. Gode systemer bygger fellesskap, forhindrer at den enkelte voksne i skolen står alene, skaper forutsigbarhet, hjelper for å kommer i forkant av uheldige og uønskede forhold, og bidrar til gode løsninger når problemene først er der.

Systembygging er en vesentlig del av plattformen for den gode skolen, og bidrar til at skolen bedre kan gjøre bruk av virksomme og nødvendige verktøy. Gode og fungerende systemer er praktisk tilrettelegging for at alle som arbeider i skolen skal få til å gjøre en tilfredsstillende jobb med elevene. 

Skoleleder må lede systemarbeidet på den enkelte skole. Godt systemarbeid krever på den ene siden klare prioriteringer og vilje til å gå i en retning. På den annen kreves at skolelederen er i posisjon for gjennomføring, og samtidig ser at bærekraftig skoleutvikling handler om involvering og aktiv prosess.

Noen viktige områder for systembygging er:

  • Etablering av møteplasser og samarbeidsstrukturer som omfatter alle voksne i skolen
  • Utvikling av felles ledelse over elevgrupper
  • Etablering av back-up ordninger for å fange inn, fange opp og forebygge for utfordrende situasjoner og utfordrende elever
  • Etablering av den regelmessige elevsamtalen som verktøy for alle voksne i skolen, for relasjonsbygging, kartlegging, tilrettelegging, ansvarliggjøring og normdanning.
  • Innhold i, og organisering og gjennomføring av effektivt arbeid mot mobbing
  • Et bærekraftig og gjensidig skole - hjem samarbeid, som er i forkant av trøbbel og ser at foreldre/ foresatte trenger ulikt

God Skole har bred erfaring med systembygging fra mange skoler, og kan bistå i byggingen av de gode systemene også på din skole.