Elever fra A til Å


Elever i skolen er forskjellige på alle vis, og langs mange akser. Å snakke om "normaleleven" gir derfor ikke spesielt god mening. Det er normalt å være forskjellig.

shutterstock_72320644De mest utfordrende elevene er en del av denne forskjelligheten. Disse elevene oppfattes av mange ansatte i skolen, som den vanskeligste utfordringen å takle.  

Den norske "enhetsskolen" er en fellesskole hvor alle typer elever skal ha sin plass. Skolen og skolens støttefunksjoner har som oppgave å utrede, finne ut av, fange opp og legge til rette for enkelteleven, ut i fra forutsetninger og behov. 

En krevende forskjellighet 

Elevers forskjellighet gir store utfordringer for alle som arbeider i skolen. Det er en stor utfordring å gi tilpasset opplæring, ikke bare ut i fra evner og forutsetninger, men også i forhold til motivasjon og innsats.

Vel så utfordrende er det å følge opp, se, legge til rette for, fange inn og fange opp elever som utfordrer mht. normer, forståelse for hva som er riktig og galt, hva de får til, hva de trenger og hva de vil. Det er ikke en enkel jobb, når elevers behov, forutsetninger, utviklede roller og den enkeltes vilje, går i alle retninger.

En elevgruppe med vel fungerende og relativt like elever, er vesentlig mye enklere å håndtere for en enkelt lærer, enn elevgrupper der elever er svært forskjellige. Er det en enkelt elev som skiller seg markant ut i en elevgruppe, så er det forholdsvis mye enklere å fange opp vedkommende både faglig og sosialt, enn i elevgrupper hvor det finnes flere eller mange elever som skiller seg ut mht. store behov og negativ sosial fungering.

Godt systemarbeid er absolutt nødvendig for at skolen skal lykkes med å fange opp og fange inn elever som sliter eller som går på tvers av omgivelsene.

De mest utfordrende elevene

Plattformen for den gode skolen

Seks drivkrefter for endring og forebygging

Elevsamtalen