God skolestart ved din skole

 

Nytt skoleår, nye gleder og nye utfordringer


shutterstock_39091882Alle skoler opplever utfordringer av mange slag. Nytt skoleår kan være en ny start for både elever og voksne i skolen. Men utfordringene kan også være som før, med en tiltagende problematisk hverdag ettersom høsten går mot vinter. I oktober og november er det mange lærere som roper på hjelp.

Vær i forkant av dette. Start tiltak og prosesser tidlig i det nye skoleåret.
 
Hvordan er det ved din skole?
 • Er skolen, lærerne og ledelsen godt nok forberedt til å møte det nye skoleåret?
 • Har skolen gode nok fellessystemer som bygger enhet og som hjelper den enkelte ansatte til å komme i forkant av at uønskede forhold skal få utvikle seg?
 • Har skolen gode nok verktøy i det daglige arbeidet, blant annet for å bygge gode en-til-en relasjoner?
 • Bruker skoleleder mye av sin tid til ad-hoc arbeid, og til å fange opp forhold som må endres?

God Skole tilbyr kurs, veiledning og bistand til skoler som ønsker hjelp til systembygging, forebygging og endringsprosesser. God Skole garanterer nødvendig og langsiktig endring der vi er med i prosessen.

Kurs med God Skole


 • Etablering av felles voksenledelse over elevgrupper
 • Hvordan komme i forkant av trøbbel og uønskede forhold?
 • De mest utfordrende elevene: Slik skaper du endring?
 • Den gode relasjonen i skolen
 • Universalverktøyet "Elevsamtalen"
 • Systemarbeid i skolen
 • Slik får du en mobbefri elevgruppe
 • Skole - hjem samarbeid

Kontakt God Skole for en uforpliktende prat om tilnærminger og for et tilbud om kurs, veiledning eller intervensjon.