Skoleleder som nav i mobbearbeidetshutterstock_99122903Skoleleder må være navet som all innsats dreier rundt i arbeidet med krenkende atferd og mobbing i skolen. Mens en rekke arbeidsområder ofte kan bortadresseres, så er innsats mot mobbing og krenkende atferd et område hvor skoleleder selv bør virke som pådriver og leder.

Mye glipper

Mangel på god organisering av arbeidet mot krenkende atferd og mobbing gjør at mye glipper i skolen.

  • Mye av krenkelser og mobbing blir ikke avdekket i det hele tatt
  • Mye forblir hos den enkelte voksne som har sett/ observert/ fått vite om forholdene, uten at skoleledelsen får vite om det. Det blir dermed opp til den enkelte voksne om, hva og hvordan man velger å gripe forhold som er avdekket. Alle får ikke til dette like godt, og enkeltlæreren kan oppleve å stå svært alene i krevende saker.
  • Enkeltelever kan krenke i mange retninger over tid uten at skolen får til å se helheten. Manglende samarbeid gjør at den enkelte voksne sitter med sin egen begrensede opplevelse, og ser ikke at krenkelsene foregår på flere arenaer og inn mot mange elever.
  • En hektisk hverdag og fravær av fellesføringer og fellesverktøy gjør det vanskeligere å få slutt på krenkelser som man vet foregår.

En fast organisering

Det ligger på skoleleder å initiere organisering og nødvendige verktøy, samt å etterspørre bruk og følge opp medarbeidere som ikke får til eller som ønsker å følge opp føringene som blir gitt.

Opplæringsloven stiller krav om at alt som blir avdekket, observert eller som man har mistanke om av krenkende atferd og mobbing, skal informeres om til skoleledelsen. Det er skoleleders ansvar å se til at dette skjer. En fast organisering vil sikre at skoleleder får en fast og ukentlig oversikt over elever som blir krenket og over elever som krenker. Skoleleder vil etter få uker kunne etterspørre handling på elever som går igjen, samt selv ta grep dersom lærere ikke får til å stoppe krenkelsene.

Les mer om arbeid mot krenkende atferd og mobbing:

Organisering av mobbearbeidet

Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe