De mest utfordrende elevene


shutterstock_10931035Barn og ungdom er forskjellige på absolutt alle vis. Den norske fellesskolen har elever av alle varianter, fra A til Å. Noen elever stiller store krav til skolen, for at den:

  • både skal klare å fange dem opp, og fange dem inn.
  • skal klare å gi dem en god og meningsfull hverdag. 
  • skal klare å sikre at de ikke får gjort ting mot andre elever eller voksne som ødelegger, forstyrrer, krenker eller undergraver.

Det er vårt voksenansvar at både disse elevene, og alle andre elever, har en god hverdag i skolen.

Et grunnleggende prinsipp i arbeidet med de mest utfordrende elevene, er at det ene og alene er vi voksne som både har ansvar for, og mulighet til å skape endringer som kreves. Alt avhenger av hva vi voksne velger eller ikke velger å gjøre.

Noen voksne synes å være av den oppfatning at det meste av problemer som oppstår i skolen, i en undervisningssituasjon, eller i en elevgruppe, i hovedsak skyldes enkeltelever eller grupper av elever. 

Opplevelsen kan være reell, men er mest et uttrykk for at skolen, og den enkelte lærer mangler verktøy og strategier for å

  • være i forkant av at negative forhold får utvikle seg
  • kunne avdekke uønskede forhold tidlig
  • kunne stoppe negative og uakseptabel atferd tidlig
  • forhindre at elever går inn i negative roller og blir der

Det finnes gode verktøy for å fange opp og fange inn de mest utfordrende elevene i skolen.
God Skole kan bistå skolen i dette arbeidet, og etterlate verktøy og tilnærminger som gjør at skolen får mulighet til å lykkes på områdene over. 

Kontakt God Skole