Akutt intervensjon


Av og til opplever skoler at alt står på hodet. Da kreves både rask handling, og gode verktøy og tilnærminger.

shutterstock_999096Akutte kriser kan oppstå i forholdet til foreldre/ foresatte, ved alvorlig mobbing, ved voksenkonflikter, ved en uholdbar klasseromssituasjon, eller i forhold til enkeltelever eller grupper av elever. Det er ikke alltid enkelt å snu seg rundt og finne gode strategier og løsninger når man selv står midt oppe i, og kanskje er en del av det hele.

Akutt intervensjon krever innsats på flere områder 

1. Å stoppe uønskede forhold umiddelbart
2. Å sikre at situasjonen ikke kommer ytterligere ut av kontroll
3. Å ta i vare den eller de som er utsatt eller involvert
4. Å presentere strategier for både rask, og varig endring
5. Å gjennomføre strategiene

En viktig del av den tidlige intervensjonen, er synliggjøring av strategier for varig endring. Det er viktig at de som er berørt, utsatt, slitne, sinte eller usikre får tro på at forholdene vil endres til det bedre, raskt og varig.

Når det billedlig talt brenner i skolen, kan God Skole bistå med å finne løsninger som virker på både kort og på lang sikt.