Prinsdalsteamet


Prinsdalsteamet var et ressursteam/ konflikthåndteringsteam for Osloskolen. Det besto av to personer. Paul Viktor Wiker var med i Prinsdalsteamet fra starten i 1996 til det ble oppløst i 2006. Tre medarbeidere fulgte hverandre som den andre personen i teamet. Teamet fikk tilhold på Prinsdal skole. Det ble derfor hetende Prinsdalsteamet.

Bakgrunnen for opprettelsen av teamet var en knivstikkingsepisode på Hersleb skole i Oslo. Skoleetaten i Oslo etablerte derfor i 1996 et ressursteam som skulle være bydekkende, med vekt på bydelen Søndre Nordstrand.

Formålet med teamet var å hjelpe skoler som opplevde utfordringer og problemer med elevgrupper og læringsmiljø. I løpet av de 10 årene teamet eksisterte, var det involvert i arbeid på ca. 100 av Oslos skoler. Mye av arbeidet var å bistå skoler, trinn eller enkelt klasser som av ulike grunner slet med læringsmiljøet, uro og bråk, konflikter, mobbing, trusler, usikkerhet, sinte foreldre og slitne lærere.

Teamet gjennomført markante snuprosesser som involverte alle voksne som berørte elevgruppa, skoleledelsen, foreldrene og selvfølgelig elevene.

Medieoppslag med Prinsdalsteamet:

Skolemagikere snur minus til pluss
Lek har erstattet krangel
Nytt liv for 10a