Medieoppslagforebygging.no/Artikler/2015/Elevmedvirkning/
Forebygging.no, Artikkel om Elevmedvirkning, mars 2015

TV2 nyheter,Tirsdag 26. september 2012
Se innslag som viser elevsamtale og spørsmål i elevsamtale.

TV2 God morgen Norge, Tirsdag 26. september 2012
Se innslag på TV2 God morgen Norge med rektor Inger Rønning ved Ekeberg barneskole i Holmestrand og Paul Viktor Wiker, om verktøyet Elevsamtalen.

Denne skolen har elevsamtaler hver måned
TV2.no, 27. september 2012
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/denne-skolen-har-elevsamtaler-hver-maaned-3885745.html

Slik får du mobbefri skole
Dagbladet, 30. august 2012
http://www.dagbladet.no/2012/08/30/tema/sta_sammen/mobbing/innenriks/skole/23176629/

Dette må du vite om mobbing før skolestart
Artikkel på tv2.no 15. august 2012
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/dette-maa-du-vite-om-mobbing-til-skolestart-3850615.html

Alle skoler kan bli kvitt mobbing, ABC Nyheter
ABC Nyheter 9.mars 2010
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100309/alle-skoler-kan-bli-kvitt-mobbing

Ingen nedgang i mobbing: Resultat av en villet politikk
Dagsavisen, Kronikk av Paul Viktor Wiker 24.11.11

Kristin Halvorsens svar på kronikken over
Dagsavisen, 5. desember 2011

Velkommen til nytt mobbeår.
Kronikk i Dagsavisen, Fedrelandsvennen pluss pluss 7. september 2009
Gjengitt på Forebygging.no
http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2010-2008/Velkommen-til-nytt-mobbear/

Mindre mobbing
Drammens Tidende, 1. juni 2010
http://dt.no/nyheter/mindre-mobbing-og-uro-1.5339334


Medieoppslag med Prinsdalsteamet:

Skolemagikere snur minus til pluss
Aftenposte, 5. mars 2004

Lek har erstattet krangel
Aftenposten, 5. mars 2004

Nytt liv for 10a

Aftenposten, 5. mars 2004

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100309/alle-skoler-kan-bli-kvitt-mobbing

Blir kvitt bråk og uro
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001020036867&tag=item&words=Prinsdalsteamet%20

Har resepten mot bråkmakerne
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001030000344&tag=item&words=Prinsdalsteamet%20

Skolemagikere snur minus til pluss
http://www.aftenposten.no/jobb/article745750.ece

Ut av kaos (pdf)
Aftenposten 9. mars 2004

Migrapolis, NRK: Disiplin på alvor. 1. april 2005
http://www.nrk.no/programmer/tv/migrapolis/1.904879

Oppløftende kamp mot mobbing
Aftenposten 7. mars 2004
http://www.aftenposten.no/leder/Opploftende-kamp-mot-mobbing-6597447.html