Kurs


God Skole kan tilby kurs med blant annet følgende innhold:

 • Endringsprosesser og forebygging
 • Elevmedvirkning
 • Akutt intervensjon: Når endring må skje raskt
 • Systembygging i skolen
 • De mest utfordrende elevene
 • Den stødige og stabile voksenrollen
 • Universalverktøyet Elevsamtalen
 • Etablering av felles ledelse
 • Repetisjonskurs felles ledelse, med oppstart av prosess for etablering av felles ledelse
 • Skole - hjem samarbeid
 • Den vanskelige foreldresamtalen
 • Slik får du en tilnærmet mobbefri elevgruppe
 • Skoleledelse og helhetlig arbeid mot mobbing og krenkende atferd
 • Snuprosesser i klasser
 • Den gode lærer - elev relasjonen
 • Systembygging: veien til den gode skolen
 • Verktøy i skolen, og hvordan ta de i bruk