Til eleven


Disse sidene er først og fremst ment som hjelp for skolen og de som jobber der, slik at du skal ha en best mulig hverdag i skolen, fri for krenkende atferd, og med et læringsmiljø som er godt for alle. Alt dette er ene og alene et voksenansvar. Du skal ha en god hverdag i skolen.

shutterstock_37247791Vi voksne kan være forskjellige på de flest vis, slik elever også kan være det. Opplever du en vanskelig eller utfordrende hverdag i skolen, er det ikke sikkert at den enkelte voksne i skolen er i posisjon eller har mulighet til å å få til de rette endringene. Lærere kan gjøre mye hver for seg, men er også prisgitt rammene de arbeider innenfor. Det handler om tid, systemer, organisering av skoledagen, prioriteringer og skoleledelse.

Opplever du en vanskelig eller uakseptabel skolehverdag for deg selv eller for andre, så er det flere ting du kan gjøre.


  • Det første du bør gjøre er å gå til kontaktlæreren din, og be om en elevsamtale under fire øyne. Legg frem det som er problematisk, og spør hva læreren kan gjøre.
  • Er det vanskelig å snakke med kontaktlæreren din, kan du gå til en annen voksen i skolen du har tillit til. Be om samtale og om hjelp.
  • Er det vanskelig for deg å ta samtale med skolen selv, så gjør bruk av foreldrene dine eller andre voksne du har tillit til.

Har ikke læreren ideer til hva som kan gjøres, så vis gjerne til disse sidene. Kanskje de kan gi ideer og inspirasjon. Det grunnleggende står imidlertid fast. Du har rett til en hverdag fri for krenkelser.