Artikler for assistenter


Nederst på siden finner du oversikt over alle artikler for assistenter.

Det er enkelt og tar bare få minutter å få tilgang til artikler på medlemssidene:
 • Betal via PayPal lengre ned på siden. Du kan betale med kort dersom du ikke har PayPal-konto.
 • Når betaling er registrert kommer du tilbake til God Skole sin side for brukerregistrering. For å opprette din brukerkonto må du lage et personlig passord.
 • Du får nå umiddelbar tilgang til artikler på ditt medlemsområde.

Betingelser for medlemskap:
 • Artiklene på medlemssidene er bare for personlig bruk.
 • Misbruk kan føre til at brukerkontoen blir slettet.

Artikler for assistenter:
 • Kr. 290,- første år (2013). Kr. 195,- pr. år deretter.
Artikler som hører til dette medlemskapet.

 1. Elevsamtalen: Hvorfor?
 2. Felles ledelse: Arbeidsoppgaver individuelt og på team
 3. Elevsamtalen: Mål
 4. Elevsamtalen: Slik kommer du i gang
 5. Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate
 6. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing
 7. Skole - hjem: Info- og kontaktrutiner til foreldre: arbeidsoppgaver
 8. Undersøkelse: Lærerens psykososiale miljø
 9. Felles ledelse: Kaosfaktorer i skolen
 10. Felles ledelse: Organisering av teammøtet
 11. Null-toleranse: Gjennomføring
 12. Skole - hjem: Skoleovertakelse
 13. Back-up ordning: Hvorfor?
 14. Utfordringer i skolen: Når elevens atferd er et rop om hjelp
 15. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU
 16. Mobbing: En problematisk definisjon
 17. Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt
 18. Invitasjonsprinsippet
 19. Elevsamtalen metode: Hvorfor god metodikk er viktig
 20. Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 21. Elevsamtalen: Organisering og forberedelser
 22. Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"
 23. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 24. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 25. Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger
 26. Elevsamtalen: Hva er det?
 27. Mobbing: 17 tegn på at barnet ditt blir mobbet

Oversikt over artikler som er planlagt inn på de de ulike medlemssidene, finner du her.