Artikler for studenter


Nederst på siden finner du oversikt over alle artikler som er del av artikler for lærere og lærerstudenter.

Det er enkelt og tar bare få minutter å få tilgang til artikler på medlemssidene:
 • Betal via PayPal lengre ned på siden. Du kan betale med kort dersom du ikke har PayPal-konto.
 • Når betaling er registrert kommer du tilbake til God Skole sin side for brukerregistrering. For å opprette din brukerkonto må du lage et personlig passord.
 • Du får nå umiddelbar tilgang til artikler på ditt medlemsområde.

Betingelser for medlemskap:
 • Artiklene på medlemssidene er bare for personlig bruk.
 • Misbruk kan føre til at brukerkontoen blir slettet.

Artikler for studenter:
 • Kr. 290,- første år (2013). Kr. 195,- pr. år deretter.
Artikler som hører til dette medlemskapet:

 1. Elevsamtalen: Hvorfor?
 2. Klasseledelse: Gode setninger på begynnelsen av året
 3. Felles ledelse: Arbeidsoppgaver individuelt og på team
 4. Elevsamtalen: Mål
 5. Elevsamtalen: Slik kommer du i gang 
 6. Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate
 7. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing
 8. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Ta voksenavklaringer først
 9. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Arbeidsoppgaver
 10. Skole - hjem: Info- og kontaktrutiner til foreldre: arbeidsoppgaver
 11. Klasseledelse: Mal for første skoledag: Refleksjonsspørsmål
 12. Foreldremøtet: Refleksjonsspørsmål
 13. Skole - hjem: Til refleksjon: De mest utfordrende foreldrene
 14. Undersøkelse: Lærerens psykososiale miljø
 15. Felles ledelse: Kaosfaktorer i skolen
 16. Felles ledelse: Organisering av teammøtet
 17. Foreldremøtet: Bruk bilder av elevene
 18. Null-toleranse: Gjennomføring
 19. Gretes metode: Overta ny klasse
 20. Skole - hjem: Skoleovertakelse
 21. Back-up ordning: Hvorfor?
 22. Utfordringer i skolen: Når elevens atferd er et rop om hjelp
 23. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU
 24. Mobbing: En problematisk definisjon
 25. Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt
 26. Invitasjonsprinsippet
 27. Elevsamtalen metode: Hvorfor god metodikk er viktig
 28. Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 29. Elevsamtalen: Organisering og forberedelser
 30. Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"
 31. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 32. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 33. Elevsamtalen: Hva er det?
 34. Skole - hjem: Vanskelige relasjoner: refleksjonsspørsmål
 35. Mobbing: 17 tegn på at barnet ditt blir mobbet

Oversikt over artikler som er planlagt inn på de de ulike medlemssidene, finner du her.