Artikler for totalbruker


Det er enkelt og tar bare få minutter å få tilgang til artikler på medlemssidene:
 • Betal via PayPal lengre ned på siden. Du kan betale med kort dersom du ikke har PayPal-konto.
 • Når betaling er registrert kommer du tilbake til God Skole sin side for brukerregistrering. For å opprette din brukerkonto må du lage et personlig passord.
 • Du får nå umiddelbar tilgang til artikler på ditt medlemsområde.

Nederst på siden finner du oversikt over alle artikler på medlemssidene.

Betingelser for medlemskap:
 • Artiklene på medlemssidene er bare for personlig bruk.
 • Misbruk kan føre til at brukerkontoen blir slettet.

Artikler for totalbruker:
 • Kr. 590,- første år (2013). Kr. 195,- pr. år deretter.
Totalbruker har tilgang til alle artikler på medlemssidene:

 1. Foreldre/FAU: Foreldreerklæring
 2. Elevsamtalen: Hvorfor?
 3. Klasseledelse: Gode setninger på begynnelsen av året
 4. Felles ledelse: Arbeidsoppgaver individuelt og på team
 5. FAU: Fire nivåer for aktivitet i FAU
 6. FAU: Utfordringer for FAU og foreldrekontakter
 7. FAU: Årshjul og rutiner for FAU
 8. FAU: Rutiner for FAU og FAU-møter
 9. Elevsamtalen: Mål
 10. Elevsamtalen: Slik kommer du i gang
 11. Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate
 12. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing
 13. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Ta voksenavklaringer først
 14. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Arbeidsoppgaver
 15. Skole - hjem: Info- og kontaktrutiner til foreldre: arbeidsoppgaver
 16. Skole - hjem: Skoleovertakelse: arbeidsoppgaver
 17. Skoleledelse: Innskriving av 6-åringer: Utvikling av rutiner
 18. Klasseledelse: Mal for første skoledag: Refleksjonsspørsmål
 19. Foreldremøtet: Refleksjonsspørsmål
 20. Skole - hjem: Til refleksjon: De mest utfordrende foreldrene
 21. Undersøkelse: Lærerens psykososiale miljø
 22. Felles ledelse: Kaosfaktorer i skolen
 23. Felles ledelse: Organisering av teammøtet
 24. Foreldremøtet: Bruk bilder av elevene
 25. Null-toleranse: Gjennomføring
 26. Gretes metode: Overta ny klasse
 27. Skole - hjem: Skoleovertakelse
 28. Back-up ordning: Hvorfor?
 29. Utfordringer i skolen: Når elevens atferd er et rop om hjelp
 30. Back-up ordning: "Vi har desverre ikke ressursene som kreves."
 31. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU
 32. Mobbing: En problematisk definisjon
 33. Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt
 34. Foreldre/ FAU: Foreldresamarbeid og Foreldreerklæring
 35. Invitasjonsprinsippet
 36. Elevsamtalen metode: Hvorfor god metodikk er viktig
 37. Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 38. Elevsamtalen: Organisering og forberedelser
 39. Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"
 40. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 41. Skoleledelse: Områder med systemarbeid
 42. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 43. Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger
 44. Back-up ordning: Kan det bli en sovepute? (
 45. Elevsamtalen: Hva er det?
 46. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a
 47. Skole - hjem: Vanskelige relasjoner: refleksjonsspørsmål
 48. Mobbing: 17 tegn på at barnet ditt blir mobbet
 49. Mobbing: Dette gjør du når voksne i skolen krenker
 50. Mobbing: Fornyet innsats mot mobbing og krenkende atferd

Oversikt over artikler som er planlagt inn på de de ulike medlemssidene, finner du her.