Artikler som kommer


Her kan du se noen planlagte artikler og artikler som er under arbeid, organisert i tema. Mange flere tema og artikler vil komme til. Artiklene vil bli publisert på medlemssidene etter hvert som de er klare:

 1. Elevsamtalen: Relasjonsbygging
 2. Elevsamtalen: Kartlegging
 3. Elevsamtalen: Normdanning
 4. Elevsamtalen: Tilrettelegging
 5. Elevsamtalen: Korrigering
 6. Elevsamtalen, organisering: Å finne tid og rom
 7. Elevsamtalen: Organisering
 8. Elevsamtalen, organisering: Elevsamtalebok
 9. Elevsamtalen, metode: De mest utfordrende elevene
 10. Elevsamtalen, metode: Anerkjennelse
 11. Elevsamtalen, metode: Oversikt over ulike elementer
 12. Elevsamtalen, metode: Å bygge bro fra en samtale til neste
 13. Elevsamtalen, metode: Forespeiling
 14. Elevsamtalen, metode: Å gi alternative strategier
 15. Elevsamtalen, metode: Å gi oppdrag
 16. Elevsamtalen, metode: Å fremstå som allviter
 17. Elevsamtalen, metode: Å vedlikeholde positiv endring
 18. Elevsamtalen, metode: "Hva hvis.."
 19. Elevsamtalen, metode: Å gå fra det generelle til det spesielle
 20. Elevsamtalen, metode: Ordbruk
 21. Elevsamtalen, metode: Gjentagende elementer
 22. Elevsamtalen, metode: Å bygge bro mellom eleven og en voksen
 23. Elevsamtalen, metode: Førstegangssamtale
 24. Elevsamtalen, metode: Når skal man konfrontere direkte?
 25. Endringsstrategier: Seks drivkrefter for endring
 26. Endringsstrategier: Å ansvarliggjøre barn
 27. Endringsstrategier: Konsekvensstigen
 28. Endringsstrategier: Å fremheve og forsterke det positive
 29. Endringsstrategier: Indre og yttre motivasjon
 30. Endringsstrategier: Når det er behov for rask endring i en klasse
 31. Endringsstrategier: Når den gode relasjonen ikke er nok
 32. Skole - hjem: Ukebrevet
 33. Skole - hjem: Informasjon om tiltak for trygghet og trivsel
 34. Skole - hjem: Rutiner for kontakt
 35. Skole - hjem: Rutiner for informasjon til hjemmene
 36. Skole - hjem: Foreldreansvar
 37. Skole - hjem: "Se barnet mitt".
 38. Skole - hjem: Et gjensidig forventningsdokument
 39. Skole - hjem: "Hjelp. Barnet mitt blir mobbet."
 40. Skole - hjem: Å få foreldre på lag
 41. Lærerrollen: Læreren som læringsleder
 42. Lærerrollen: Læreren som samarbeider
 43. Lærerrollen: Læreren som oppdrager
 44. Lærerrollen: Læreren som omsorgsperson
 45. Lærerrollen: Læreren som leder og veiviser
 46. Lærerrollen: Å ta elevens perspektiv
 47. Lærerrollen: Hva hviler på eleven og hva hviler på voksne
 48. Lærerrollen: Voksenstandarder vs. elevstandarder
 49. Lærerrollen: Nærvær
 50. Felles ledelse: Rutiner på minst fem områder
 51. Felles ledelse: Inngangsrutiner
 52. Felles ledelse: Oppstartsrutiner
 53. Felles ledelse: Overgangsrutiner
 54. Felles ledelse: Utgangsrutiner
 55. Felles ledelse: Spiserutiner
 56. Felles ledelse: Ryddighetsrutiner
 57. Felles ledelse: Elevsamtalerutiner
 58. Felles ledelse: Dra på tur-rutiner
 59. Felles ledelse: Rutiner i overgang Skole - SFO
 60. Felles ledelse: Definering av kaosfaktorer
 61. Felles ledelse: Etablering av felles rutiner
 62. Felles ledelse: Etablering av felles standarder
 63. Felles ledelse: Forventninger til elevene
 64. Felles ledelse: Eksempler på Standarder og rutiner
 65. Felles Ledelse: Eksempler på kaosfaktorer
 66. Mobbing: Systemarbeid ledet av skoleleder
 67. Mobbing: Skolers mobbeplaner
 68. Mobbing: "Elever må gå og si i fra til en voksen."
 69. Mobbing: Hjelp! Barnet mitt blir mobbet. Hva gjør jeg?
 70. Mobbing: Hjelp! Vi klarer ikke å stoppe mobbingen.
 71. Mobbing: Hjelp! Vi klarer ikke å avdekke mobbingen.
 72. Mobbing: Hjelp! Vi klarer ikke å forebygge for mobbing.
 73. Mobbing: Det mangelfulle mobbearbeidet, Del I, II og III
 74. Systemarbeid: Huskeliste forarbeid før nytt skoleår
 75. Skolestart: Den gyldne tiden fra skolestart til høstferien.
 76. Skolestart: Innskoling av førsteklassinger
 77. Nulltoleranse: Prosess som kreves
 78. Nulltoleranse: Hva skal skolen reagere på?
 79. Nulltoleranse: Innhold og begrensninger
 80. Den gode relasjonen: TIllit, trygghet, tilhørighet
 81. Den gode relasjonen: Relasjonsbygging er å være i forkant
 82. Skoleledelse: Langsiktighet i utviklingsarbeidet
 83. Skoleledelse: Medarbeidersamtalen
 84. Skoleledelse: Å bli ansatt inn i noe
 85. Skole - SFO: De vanskeligste elevene
 86. Foreldremøtet: Oppmøte
 87. Samarbeid skole - FAU
 88. Lærermobbing: Elevundersøkelsen

 89.