Det finnes et "kvikk fix" mot krenkende atferd og mobbingshutterstock_2922224Arbeid mot krenkende atferd og mobbing på en skole krever som hovedregel innsats på bred front og over tid, ledet av skoleleder. Da må skolen gjøre forberedelser og organiseringer som kreves, og innføre nødvendige verktøy og tilnærminger.

Det er imidlertid også mulig å avdekke og få slutt på krenkende atferd og mobbing i en elevgruppe, uten systemarbeidet over. Men det stiller store krav til voksne som skal gjøre det. De som skal få til nødvendige endringer må

  • være i posisjon inn mot elevene, eller i det minste ikke være på minussiden.
  • ha kunnskap om og erfaring med aktiv kartlegging.
  • ha strategier i bakkant som kan iverksettes raskt for å få slutt på krenkelsene.
  • ha vilje, handlingsrom og strategier klare for oppfølging.


Aktiv intervensjon vil si at en eller flere gjennomfører kartleggingssamtaler med alle elever, og samtidig er tydelige på at alt som blir sagt vil forbli mellom voksne og enkelteleven. Ansatte må også forespeile kort tid til oppfølgingssamtaler.

Det som vil skje er følgende:

  • Elevsamtalene vil gi et godt overblikk over hva det er som foregår, hvem som gjør hva, hvor det skjer og hvem som er utsatt.
  • Elever som vet at voksne vil få vite, slutter med krenkelser.
  • Elever som ikke slutter vil kunne møtes med ytterligere samtaler, og iverksetting av strategier for at de enten selv vil velge å stoppe krenkelser, eller for at de ikke skal komme i posisjon til å kunne krenke.


I samtaler med enkelteelevene må voksne ta utgangspunkt i krenkelser som er blitt avdekket, samt konkretisere hva som er forventet og hva som er uakseptabelt.

Les mer
-
Mekanismen bak en mobbefri elevgruppe.
- Å være i posisjon
-
Elevsamtaler: Aktiv kartlegging