Gruppemedlemskap


Det finnes flere typer gruppemedlemskap:

For alle ansatte på en skole

Alle ansatte på en skole kan få tilgang til artikler for lærere og assistenter. Skoleleder får egen tilgang til skolelederartikler. Skolen får tildelt eget brukernavn og passord som som kan brukes av alle. 

  • Kr. 100,- pr. ansatt for første året og kr. 50,- pr. ansatt for alle år deretter.

For alle medlemer av FAU

Både medlemer og varamedlemer i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved skolen kan få felles tilgang til artikler på medlemssidene. Det vil være artikler om FAUs virksomhet, og det vil være artikler for foreldre, og om skole - hjem samarbeid. FAU vil få tildelt eget brukernavn og passord.

  • Kr. 100,- pr. klasse første året og kr. 50,- pr. klasse alle år deretter.

For alle foreldre ved en skole

Alle foreldre ved en skole kan få felles tilgang til Artikler for foreldre. Opprettelse av felles tilgang kan skje gjennom FAU ved skolen.

  • Fra kr. 10,- pr. elev.
     

For andre grupper og organisasjoner

Også alle andre grupper og organisasjoner kan få tilgang til artikler på God Skole sine medlemssider.

Er dere en skoler, et FAU, en foreldregruppe eller en organisasjon som ønsker gruppemedlemskap, så ta kontakt med God Skole for å få et tilbud.   

Kontakt God Skole