Hvorfor kunnskap om elevsamtalemetode er viktig


Elevsamtalemetode

Hvorfor kunnskap om elevsamtalemetode er viktig

Den gode elevsamtalen er god for alle elever, men mest for elever som er vant til å være på tvers av omgivelsene, som kan være i konstant oposisjon til voksne i skolen, og som ofte må hankes inn fordi de gjør ting de ikke skal gjøre. Dette er elever som er vant til å bli grepet fatt i av voksne, som kan være vant til ikke-hyggelige samtaler, og som har sine strategier for å leve og overleve med det.

I samtale med alle elever, men mest de elevene som er i negative roller i skolen og som har mye motstand i seg, så gjelder det at vi voksne er kloke. Mål med samtalen må være vel definert, og verktøy, tilnærminger og innsikt må være på plass slik at det vi gjør faktisk virker og ikke skaper ytterligere negativitet, frustrasjon, motstand og mistillit.

God kjennskap til elevsamtalemetodikk er viktig av minst fire grunner.

 • Kjennskap til elevsamtalemetode er tidsbesparende. Lærere og andre ansatte i skolen har ikke flust av tid til samtaler med enkelteleven. Da gjelder det å bruke tiden man har så effektivt som mulig. Kjennskap til metode hjelper læreren til å nå dit man vil, med eleven på lag, på kort tid. Elevsamtaler på 3-6 minutter kan være nok.
 • Det er viktig å ha eleven aktivt med seg i samtalen. Elever av alle kategorier kan bli tause, blasse i blikket, eller svare i enstavelser når læreren ønsker dialog. Det kan være på grunn av usikkerhet eller være fordi eleven opplever samtalen som ukomfortabel og aller helst vil være et annet sted. Da kan samtalen være lite verdt for både elev og lærere. Praktisk elevsamtalemetode kan hjelpe for å skape dynamikk og få eleven med seg i samtalen.
 • God kjennskap til metode kan hjelpe voksne i skolen til å nå frem dit man vil med samtalen. Alle elevsamtaler i skolen bør være målrettede og bli ledet av den voksne. Samtaler kan være hyggelige, fine og flotte uten at det nødvendigvis gir ønsket resultat. Elevsamtalemetodikk kan hjelpe ansatte i skolen til å nå mål som for eksempel kartlegging, normdanning, tilrettelegging, korrigering og ikke minst god en-til-en relasjonsbygging.
 • Det finnes mange grøfter å gå i når man snakker med barn og ungdom. Elevsamtaler kan bygge oppunder og forsterke motsetninger. Dårlige elevsamtaler kan være som å bringe ved til bålet. Og i noen tilfeller som å sprøyte bensin på i tillegg. Det som av læreren var ment som en grei samtale kan i stedet gjøre at eleven søker avstand, blir negativ og absolutt ikke ønsker å komme ut på ny samtale. Da har man kommet ytterligere på minussiden i forholdet til eleven, og det vil kreve mye for både å komme i posisjon på ny og for å få til nødvendig endring.

God elevsamtalemetodikk har det til felles at det er relasjonsbyggende heller en relasjonsnedbrytende.

Felles for alle artiklene om elevsamtalemetodikk som du finner på disse sidene er at de skal synliggjøre hvordan voksne i skolen kan arbeide for at eleven man prater med skal føle seg vel og fortsatt være med i samtalen, selv om det kan være sårbare og brennbare ting man kommer inn på.

Les artikler om elevsamtalen på medlemssidene:

 • Elevsamtalen: Hva er det?
 • Elevsamtalen: Hvorfor?
 • Elevsamtalen: Mål
 • Elevsamtalen: Organisering og forberedelser
 • Elevsamtalen: Slik kommer du i gang
 • Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate
 • Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt
 • Elevsamtalen, metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 • Elevsamtalen, metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"

Følgende elevsamtaleartikler kommer på medlemssidene:

 • Elevsamtalen: Relasjonsbygging
 • Elevsamtalen: Kartlegging
 • Elevsamtalen: Normdanning
 • Elevsamtalen: Tilrettelegging
 • Elevsamtalen: Korrigering
 • Elevsamtalen: Organisering
 • Elevsamtalen, organisering: Å finne tid og rom
 • Elevsamtalen, organisering: Elevsamtalebok
 • Elevsamtalen, metode: Oversikt over ulike elementer
 • Elevsamtalen, metode: De mest utfordrende elevene
 • Elevsamtalen, metode: Anerkjennelse
 • Elevsamtalen, metode: Å bygge bro fra en samtale til neste
 • Elevsamtalen, metode: Forespeiling
 • Elevsamtalen, metode: Å gi alternative strategier
 • Elevsamtalen, metode: Å gi oppdrag
 • Elevsamtalen, metode: Å fremstå som allviter
 • Elevsamtalen, metode: Å vedlikeholde positiv endring
 • Elevsamtalen, metode: "Hva hvis.."
 • Elevsamtalen, metode: Å gå fra det generelle til det spesielle
 • Elevsamtalen, metode: Ordbruk
 • Elevsamtalen, metode: Gjentagende elementer
 • Elevsamtalen, metode: Å bygge bro mellom eleven og en voksen
 • Elevsamtalen, metode: Førstegangssamtale
 • Elevsamtalen, metode: Når skal man konfrontere direkte?