Kontaktlæreren


Denne siden skal inn: Den gode skolen/ Den gode læreren/ KontaktlærerenKontaktlæreren

Kontaktlæreren er ment å være den viktigste voksne for elevene skolen. Kontaktlæreren har et primæransvar for alle sine elever, og er dessuten kontaktleddet mellom skole og hjem. Det er et stort ansvar å være kontaktlærer, og det er knyttet mange forventninger til rollen.

Kontaktlærerordningen kan være et sårbart og tildels lukket system, for både lærere og elever. På tross av at det kan være et utstrakt samarbeid mellom lærere utenom undervisningstid, så står mange lærere som oftest alene i arbeidet med elevene. Det kan oppleves som både ensomt og vanskelig, dersom læreren står i utfordringer som man ikke klarer å ordne opp i godt nok på egen hånd.

Kontaktlærerordningen kan også være sårbar og vanskelig for elever. Enkeltelever kan, på sin side, oppleve å ikke bli sett eller fanget opp av sin egen kontaktlærer. Da er det ingen automatikk i at det finnes andre voksne i skolen som kan se dem, fange dem opp, eller fange dem inn. Det kan oppleves som svært ugreit for eleven det gjelder, og gå utover omgivelsene i form av bråk og uro, negativitet og krenkende atferd.