Kronikker

Kronikk: Skolen kan bli mobbefri

Publisert 19.11.2011 11:02
Oppdatert 20.02.2013 20:54

  Enhver elevgruppe og skole kan gjøres tilnærmet fri for mobbing. Med målrettet og vedvarende arbeid er det mulig å sikre at ingen elever er...

Kronikk: Velkommen til nytt mobbeår

Publisert 17.11.2011 21:43
Oppdatert 20.02.2013 20:55

  Med skolestart denne uken, begynner også mobbingen. Er det den sterkestes rett som råder i skole-Norge?   Også dette skoleåret vil 40.000...

Kronikk: Mobbing i skolen kan avdekkes og stoppes

Publisert 17.11.2011 09:56
Oppdatert 20.02.2013 20:56

  Mobbetallene holder seg stabile fra år til år. Hvorfor det, når skolen med kunnskap og innsats både kan avdekke og stoppe mobbing hvis den...

Kronikk: Ingen reduksjon av mobbing i skolen: Resultat av en villet politikk

Publisert 17.11.2011 09:52
Oppdatert 20.02.2013 20:56

Over mange år er det lagt ned stor innsats i arbeid mot krenkende atferd og mobbing i skolen, men resultatene uteblir. Regjeringens engasjement...