Mobbeprogrammer


(Skal innunder Forskning i venstremenyen)

Mange skoler har benyttet seg av utvalgte programmer i arbeidet for et godt læringsmiljø og elevmiljø. Mens noen programmer fremstår mer som del av opplæring og normdanning av elever, så er det spesielt to programmer som regnes som dedikerte antimobbeprogrammer, hvor hovedarbeidet ligger på hva voksne gjør eller ikke gjør. Programmene er

 • Olweusprogrammet, i regi av Olweusgruppen i Bergen
 • Zero/ Connect, i regi av Senter for Atferdsforskning i Stavanger
Programmene har god internasjonal ranking, hvor norske programmer regnes som best i verden. Programmene har imidlertid også, i to forskningsrapporter, blitt vurdert til ikke å gi bedre resultater enn skoler som ikke har brukt programmene. • Definisjoner som er problematiske
 • Fravær av aktiv kartlegging
 • Eierskap hos skolen/ vs. "Vår eiendom". Hvorfor blir det ikke sittende? Har programmet bare forutsatt at "det er deres ansvar"?
 • Langsiktighet. (Styring og struktur). I hvilken grad tar programmene høyde for voksnes forskjellighet, og behovet for aktiv ledelsesrolle?
Olweus og SAF har vært drivkrefter og spydspisser over mange år.  

De har stått bak forskning, og vært premissleverandører i arbeidet mot mobbing i skolen. At de er gode på forskning er ikke ensbetydende med at de også er gode på løsninger, helhet, strategier og implementering i skolen.

I tillegg kan det være at de ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for alle de forhold i skolen som er til hinder for å sikre gode resultater, og for at disse skal holde seg over tid.
 • Voksnes forskjellighet
 • Aktiv skoleledelse
 • Plattform og systembygging i skolen
 • Prioriteringer og tilrettelegging i skolen
 •