Negative relasjoner til medarbeidere


Statens arbeidsmiljøinstitutt: (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse)
-          45 prosent av alle lærere opplever ofte eller av og til dårlige forhold på arbeidsplassen
-          38 prosent av ansatte i skolen opplever en negativ relasjon til sin leder.
-          28 prosent av alle ansatte i skolen opplever å ha negative relasjoner til andre ansatte.