Skoleleder som organisasjonsbygger og rekruttererRekruttering

"Nyansatte lærere som blir kastet til ulvene, som slagtoffer."
- Ingen andre lærere vil ha klassen
- Klasser på lærerjakt
- Lærer står alene
- Nyansatte, gjerne unge og uerfarne lærere får den vanskeligste klassen