Skoleleder som systembygger...Tilrettelegger  • Skolelederen er systembygger på alle nivåer. Gode systemer både klargjør forventninger til ansatte, forebygger mot at uønskede forhold dukker opp, og forhindrer at ansatte står alene i vanskelige situasjoner over tid. Systembygging stiller krav til gode prosesser med ansatte.
  • Skolelederen er tilrettelegger for ansatte i skolen slik at de har mulighet til å få gjort en god nok jobb med elevene, slik det er forventet.