Uakseptable forhold skal stoppes rasktDenne siden skal inn: Den gode skolen/ Prinsipper/ Uakseptable...

- Dette kan høres selvfølgelig ut, men er det ikke
- Skoler kan oppleve at negative forhold får lov til å utvikle seg over år, uten at skolen tar grep som monner
- Årsaken kan være at skolen ikke vet hva den skal gjøre, eller at den prøver ulike tilnærminger, men ikke lykkes. At den rett og slett ikke har gode strategier.

- I prinsippet er det mulig å avdekke uønskede forhold raskt
- Når voksne har kjennskap til uønskede og uakseptable forhold, er det deres ansvar å sørge for at de raskt kommer til en ende.
- Grensene er vide for hva vi voksne kan gjøre for at uakseptable forhold skal få en ende. Det er viktig at foreldre er informert og med i prosess