VoksenansvarDenne siden skal inn: Den gode skolen/ Prinsipper/ Voksenansvar


Ansatte i skolen er voksne, og har ansvaret for den gode relasjonen, tilrettelegging, kartlegging

Hva består voksenansvaret i?
- å avdekke og stoppe krenkende og ødeleggende atferd, inkl mobbing
- den voksne må intervenere aktivt for å få kunnskap, og skape endring som er nødvendig. Man kan ikke vente til man får alt i fanget, elever kommer å sier fra på eget initiativ etc. Det er vi voksne som må grave i elevgruppa for til en hver tid å vite hvorda elevene har det.
- den voksne må snevre inn elevers handlingsrom til å kunne gjøre uønskede handlinger mot andre
- den voksne må legge tilrette slik at elever får til det meste av hva vi forventer av dem.
- den voksne må søke etter hva som skal til for at elever blir motivert til innsats og arbeidsglede
-
Hva hvis voksne i skolen ikke tar ansvaret som omsorgsperson for elevene?

  • Det kan fort utvikle seg en kultur hvor den sterkestes rett gjelder.
  • Enkeltelevens vilje til bruk av makt kan dominere
  • Fluenes Herre
  • Anarki: Den som slår hardes råder grunnen
Det er vårt voksenansvar at absolutt alle elever har en god hverdag i skolen. Det er ingen motsetning til at vi voksne i neste omgang kan ansvarliggjøre elever for dårlige valg de har tatt. Men vi kan ikke si at gjentakende krenkende eller ødeleggende atferd er elevens ansvar alene.
  • Det er vi voksne som har ansvaret for å avdekke uønskede forhold
  • Det er vi voksne som har ansvaret for å stoppe uønskede forhold
  • Det er vi voksne som har ansvaret for at uønskede forhold ikke skjer igjen.
Dette er grunnleggende prinsipper, men samtidig fullt mulig å gjøre alle steder hvor man ønsker å få det til. (Link til sted hvor jeg drøfter elevsamtalen, allviteren og aktiv kartlegging på den ene siden, og bygging av buffere, og innsnevring av handlingsrom på den annen.)

Det er vi voksne som har ansvaret for at uønskede forhold ikke skjer igjen
Det er ene og alene opp til oss voksne å skape endringer som kreves