Artikler for skoleledere


Nederst på siden finner du oversikt over alle artikler for skoleledere.

Det er enkelt og tar bare få minutter å få tilgang til artikler på medlemssidene:
 • Betal via PayPal lengre ned på siden. Du kan betale med kort dersom du ikke har PayPal-konto.
 • Når betaling er registrert kommer du tilbake til God Skole sin side for brukerregistrering. For å opprette din brukerkonto må du lage et personlig passord.
 • Du får nå umiddelbar tilgang til artikler på ditt medlemsområde.

Betingelser for medlemskap:
 • Artiklene på medlemssidene er bare for personlig bruk.
 • Misbruk kan føre til at brukerkontoen blir slettet.
 • Ønsker du at alle lærere og assistenter på din skole skal ha tilgang til artikler? Les mer om Gruppemedlemskap. Betal fra kr. 90,- pr. ansatt.

Artikler for skoleledere:
 • Kr. 490,- første år (2013). Kr. 195,- pr. år deretter.
 • Gir også tilgang til artikler for lærere og assistenter


Artikler som hører til dette medlemskapet:

 1. Elevsamtalen: Hvorfor?
 2. Klasseledelse: Gode setninger på begynnelsen av året
 3. Felles ledelse: Arbeidsoppgaver individuelt og på team
 4. Elevsamtalen: Mål
 5. Elevsamtalen: Slik kommer du i gang
 6. Elevsamtalen: Usikkerhet og elever som ikke vil prate
 7. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing
 8. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Ta voksenavklaringer først
 9. Skole - hjem: Utviklingssamtalen: Arbeidsoppgaver
 10. Skole - hjem: Info- og kontaktrutiner til foreldre: arbeidsoppgaver
 11. Skole - hjem: Skoleovertakelse: arbeidsoppgaver
 12. Skoleledelse: Innskriving av 6-åringer: Utvikling av rutiner
 13. Klasseledelse: Mal for første skoledag: Refleksjonsspørsmål
 14. Foreldremøtet: Refleksjonsspørsmål
 15. Skole - hjem: Til refleksjon: De mest utfordrende foreldrene
 16. Undersøkelse: Lærerens psykososiale miljø
 17. Felles ledelse: Kaosfaktorer i skolen
 18. Felles ledelse: Organisering av teammøtet
 19. Foreldremøtet: Bruk bilder av elevene
 20. Null-toleranse: Gjennomføring
 21. Gretes metode: Overta ny klasse
 22. Skole - hjem: Skoleovertakelse
 23. Back-up ordning: Hvorfor?
 24. Utfordringer i skolen: Når elevens atferd er et rop om hjelp
 25. Back-up ordning: "Vi har desverre ikke ressursene som kreves."
 26. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU
 27. Mobbing: En problematisk definisjon
 28. Elevsamtalen, metode: Å snu noe 180 grader rundt
 29. Invitasjonsprinsippet
 30. Elevsamtalen metode: Hvorfor god metodikk er viktig
 31. Elevsamtalen metode: Å snu noe mot seg selv/ Å være på tilbudssiden
 32. Elevsamtalen: Organisering og forberedelser
 33. Elevsamtalen metode: Ufarliggjøring og "herfra og fremover"
 34. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 35. Skoleledelse: Områder med systemarbeid
 36. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 37. Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger
 38. Back-up ordning: Kan det bli en sovepute?
 39. Elevsamtalen: Hva er det?
 40. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a
 41. Skole - hjem: Vanskelige relasjoner: refleksjonsspørsmål
 42. Mobbing: 17 tegn på at barnet ditt blir mobbet
 43. Mobbing: Fornyet innsats mot mobbing og krenkende atferd

Oversikt over artikler som er planlagt inn på de de ulike medlemssidene, finner du her.