Endringsprosesser

Endringsstrategier: Tre veier for endring

Publisert 25.02.2019 12:06

Intervensjon for å få til endring i en elevgruppe kan foregå på tre vis: Vekt på klasseledelse og den enkelte lærers tilnærming i...

Info til foreldre som ikke var på foreldremøte

Publisert 14.04.2013 12:41

Hovedmål: Trygghet og godt læringsmiljø for alle Foreldremøte: Skoleledelse, lærere og foreldre står sammen Hensikt med telefon er info og...

Snuprosess i klasser og på trinn X

Publisert 14.04.2013 12:20
Oppdatert 09.02.2014 18:24

(Stikkord om hva som kjennetegner/ er godt med/ når en markant snuprosess skal brukes.) - mengder av uvaner - grip fatt i små ting så faller...

God Skole: Evaluering av endringsprosess III

Publisert 13.04.2013 21:08
Oppdatert 13.01.2014 23:09

Elever Navn/ trinn/ skole Alle elever i skolen skal ha en trygg og god hverdag fri for krenkelser av alle slag. Alle elever skal dessuten ha et...

God Skole: Evaluering av endringsprosess I

Publisert 13.04.2013 18:18
Oppdatert 24.04.2013 12:22

Lærere og assistenter Navn/ trinn/skole: Hensikten med denne evalueringen av endringsprosessen er firedelt: Har endringsprosessen gitt...

Situasjonsbeskrivelse

Publisert 13.04.2013 17:56
Oppdatert 09.02.2014 18:28

Denne kartleggingen har to funksjoner: Den synliggjør og konkretiserer ansattes/ skoleledelsens ønsker og behov for endring. Snuprosessen,...

Oversiktsdokument: Oversikt over artikler vedr. endringsprosesser

Publisert 19.02.2013 10:08
Oppdatert 13.01.2014 23:11

Arbeidsområder God Skole Fire-deling Tre veier for å skape endring Rutinedokument for PV Oversikt over fremdrift og faser Detaljdokument...

Huskeliste i snuprosessen

Publisert 19.02.2013 09:45
Oppdatert 20.02.2013 08:54

Samling av voksne som skal drive snuprosess av en elevgruppe, en klasse eller et trinn byr på mange utfordringer. For å sikre en best mulig...